Wisc-R ve Objektif Test Uygulayıcısı Yetiştirme Projesi

Wisc-R ve Objektif Test Uygulayıcısı Yetiştirme Projesi

PROJE AYRINTILARI

Wisc-R ve Objektif Test Uygulayıcısı Yetiştirme Projesi

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R) 6-16 yaş grubuna 6 sözel, 6 performans olarak 12 adet testten oluşan online Wisc-R zeka testi ile bireyin sözel ve performans testlerinin sonuçları ile bireyin Q zeka seviyesini belirlemede kullanılan geçerliliği ve güvenliği olan bir test modelidir.

Q seviyesinin ölçülmesi profesyonel bir Wisc-R zeka testi uzmanlığı gerektirmektedir. Q zeka seviyesi testi sonucunda uzmanın eline bir data ulaşır ve bireyin zekası saptanır.

ONLİNE WISC-R ZEKA TESTİ SERTİFİKA PROGRAMI AMACI

Zeka testleri, çocukların ve bireylerin psikoloji alanında saptanması için yapılmaktadır. Özellikle, Çocuk Gelişimi ve Psikoloji alanında uzmanlaşmak isteyen ve çocukların Q seviyelerini doğru saptayabilmek amacıyla, Online Wisc-R Zeka testi sertifika programı verilmektedir.  Wisc-R Zeka Testi Sertifika programı ile uzmanlar, bu test hakkında tüm teknik ve pratik bilgileri doğrudan öğrenirler, ve uygularlar. Psikologların ve çocuk gelişimi mezunların büyük değer ve uzmanlık katacak olan Wisc-R zeka testi sertifika programı ile bu testi uygulama, yorumlama ve raporlama konusunda yetkili uzman kişi olabileceksiniz.

 

Kimler ONLİNE WISC-R ZEKA TESTİ SERTİFİKA PROGRAMINA KATILABİLİR ?

  • Bu eğitime katılmak isteyenlerin Psikoloji, Okul Öncesi Bölümü, Aile Danışmanları, Çocuk Gelişimi Bölümü, Özel Eğitim bölümlerinde öğrenci, mezun veya bu alanlarda çalışanlar, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) gibi hizmet veren kişiler katılabilir.

ÇOCUK OBJEKTİF TESTLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

Bu eğitim Adana’da her ay düzenli olarak yapılmaktadır.

Neyi Amaçlıyor?

Çocuk ya da yetişkin danışanları psikolojik değerlendirme yapabilme becerisi ve yetkinliği

kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim İçeriği

Catell 2-A

Catell 3-A

Gessel Testi

Good Enough

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Frostig Gelişimsel -Görsel Algı Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Porteus Labirent Testi

Bender Gestalt

Testler Hakkında Bilgi

Porteus Labirentleri: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka Testidir.

Catell 2 A:  7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka Testidir.

Catell 3 A: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka Testidir.

Good Enough: Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka Testidir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim Testidir.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme Testidir.

Gessell:  2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim Testidir.

Metropolitan: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk Testidir.

Frostig: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı Testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk Testidir.

Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

BENDER GESTALT :Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANMASI: Eğitimde katılımcılara teorik bilgiyle birlikte uygulama örnekleri sunulacak ve farklı raporlama örnekleri gösterilecektir. Teorik bölüm sonrasında her bir katılımcı en az 2 çocuğa uygulama yaparak, hem uygulamasını hem de raporunu sunacaktır.

EĞİTİMCİ : UZMAN PSİKLOJİK DANIŞMAN VE REHBER AYGÜL BAHAR YILMAZ